Yüksek Riskli Gebelik Nedir?

Gebelik, annenin vücudunda pek çok değişikliğe neden olan bir durumdur. İster gebelik öncesi sorunlardan kaynaklansın isterse gebelikte ortaya çıkan durumlardan kaynaklansın, gebelik bazen anneden kaynaklanan nedenlerden dolayı yüksek riskli gebelik haline gelmektedir. Annenin gebe kalmadan önce sahip olduğu hastalıklar (diyabet, hipertansiyon, kalp, böbrek, merkezi sinir sistemi, endokrin, otoimmün ve metabolik hastalıkları gibi pek çok hastalık, gebelikte ortaya çıkan hormonal ve sistemik diğer değişikliklerden dolayı gebeliği riskli hale getirebilmektedir. Bu nedenle anne adaylarının gebe kalmayı planlarken yani gebe kalmadan önce muayene ve kontrol yaptırmaları yüksek riskli gebelik yönetilmesi için hayati önem taşımaktadır.

Gebelik bazen de anne karnındaki bebek (fetüs) nedeniyle yüksek riskli gebelik haline gelebilmektedir. Bebeğe ait gelişimsel anomaliler, bebeğin geçirdiği enfeksiyonlar, bebeğin büyümesi ile ilgili sorunlar da gebeliği yüksek riskli hale getirebilmektedir. Bu nedenle gebelik takiplerinde bebeğin iyi bir şekilde değerlendirilmesi, onun sağlıklı olarak dünyaya getirilmesine yardımcı olacaktır.

yuksek-riskli-gebelik.jpg

Fetal Kaynaklı Nedenler


Bir gebelik bazen anne karnındaki bebeğin (fetüs) sahip olduğu sorunlar nedeniyle yüksek riskli gebelik haline gelebilmektedir. Bebeğin sahip olduğu anomaliler, kromozom bozuklukları, bebeğin akranlarına göre küçük ya da iri olması vb pek çok problem gebeliği fetüs nedeniyle riskli gebelik haline getirebilmektedir. Bu durumların da erkenden tanınması ve uygun şekilde yönetilmesi hem anne hem de bebek için daha uygun olacaktır.

Plasenta, Kordon ve Amniyon Sıvısı Kaynaklı Nedenler


Plasenta; bebeğin anne karnındaki oksijen, enerji, yağ, karbonhidrar vb tüm ihtiyaçlarını anne tarafından alıp göbek kordonu aracılığıyla bebeğe transfer ederin, bebeğin de başta karbondioksit olmak üzere tüm metabolik atıklarını anne tarafına geçirerek oradan atılmasını sağlayan organdır. Plasenta ayrıca salgıladığı hormonlar sayesinde hem gebelikteki metabolik değişiklikleri sağlayan organdır. Plasentanın ahim ağzına yakın yerleşmesi (plasenta previa), doğumdan önce rahim duvarında yapıştığı yerden ayrılması (plasenta dekolmanı), enfekte olması, yapıştığı yerde normalde olması gerekenden daha derine yerleşmesi (acreata) vb pek çok sorun, gebeliği plasenta kaynaklı riskli gebelik haline getirebilmektedir. Göbek kordonundaki gerçek düğümler ani bebek ölümü riskini artırıken, amniyon sıvısının azlığı kordon basısı yaparak anne karnındaki bebeklerin kaybedilmesi, amniyon sıvısının fazlalığı ise erken doğum ve prematüriteye bağlı olarak yeni doğan bebek için risk oluşturacaktır. Yine amniyon sıvısı fazlalığı doğum sonunda rahim kasılmalarının zayıflatarak doğum sonu kanama, şok ve hatta rahim alınması gibi istenmeyen pek çok soruna neden olabilecektir.

Sonuç olarak gebelikler anne, bebek ya da plasenta, kordon ya da amniyon sıvısı gibi nedenlere bağlı olarak yüksek riskli gebelik haline gelebilmektedirler. Bu sorunların bir kısmı önlenebilir iken bir kısmı önlenememekte ve ancak optimal yönetim ile yönetilebilmektedirler. Gebelik planlayan çiftlerin gebe kalmadan önce muayene olmaları ve gerekirse perinatoloji tarafından değerlendirip yönlendirmeleri başarılı gebelik için katkı sağlayabilmektedir. Sorunlar geliştikten sonra ise yapılacak tek şey en optimal yönetim olup çoğu zaman da bu iş için ekip çalışması ya da en azından ekip çalışması hazırlığı ve uygun koşullarda gebelik yönetimi  olacaktır.

prenatal_tani
Gebelik, anne, bebek ya da plasenta ve eklerine bağlı nedenlerden dolayı riskli gebelik durumuna gelebilir.
Gebelik haftasına göre küretaj yapılarak ya da ilaç verilip düşük yaptırılarak sonlandırılır.