Perinatoloji Nedir?

Perinatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık eğitimini tamamlanmasından sonra üzerine Yan Dal Uzmanlık Sınavı ile girilen ve 3 yıllık yan dal uzmanlık eğitimi gerektiren bir yan dal uzmanlı alanıdır.

Sade bir şekilde özetlemek gerekirse normal gebelikten beklenen, spontan oluşmuş bir gebeliğin miadına kadar hem anne hem de fetus için olumsuz herhangi bir durum ortaya çıkmadan tamamlanması, sağlıklı bir fetusun dünyaya getirilmesi ve doğum yapan gebenin de doğmuş olan bebeğinin bakımlarını yapabilmesi, normal hayatını idame ettirebilmesi olarak özetlenebilir. Perinatoloji Bilimi bu tablo içerisinde normalden sapmalar, artmış riskler durumunda hem anne hem de fetus için gereken yardımı, müdahaleyi ve yönetimi amaçlamaktadır. Normalden sapmalar hem anne hem de fetus için istenmeyen sonuçlara neden olabileceği için Perinatoloji, öncelikle bu sapmaların olup olmadığını ortaya koymakta, varsa bunları mümkün olan en iyi şekilde yöneterek sağlıklı bireylerin dünyaya getirilmesini amaçlamaktadır.

Normalden sapmalar bazen daha anne adayı hamile kalmadan önce mevcut olmakta (gebe kalmadan önce sahip olunan diyabet, hipertansiyon, kalp ve benzeri kronik hastalıklar) bazen gebelik sırasında ortaya çıkmaktadır (gebelikte ortaya çıkan diyabet, hipertansiyon gebelik zehirlenmesi-preeklampsi vb). Fetus için de normalden sapmalar bazen daha gebeliğin başında mevcut olmakta (kromozom bozuklukları gibi) ya da fetusun gelişimi sırasında meydana gelmektedir (fetal gelişim kısıtlılığı, gebelikte teratojenlere maruz kalma  vb). Dolayısıyla hem anne hem de fetus için olumsuzluğua neden olabilecek gebelikten önce ya da gebelik sırasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların yönetimi perinatolojinin alanını oluşturmaktadır.

"

2020, Prof. Dr. Selahattin Kumru. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım