Fetal Cerrahi Girişimler

Fetal cerrahi girişimler, fetusun anne karnında iken tespit edilen bazı sorunlarını henüz anne karnında iken çözmeye çalışmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Anne karnında iken müdahale yapılmazsa, fetusun durumunun daha da kötüleşeceği ve doğum için de gebelik hatasının yeteri kadar uygun olmadığı durumlar fetal cerrahi müdahalelerin zeminini oluşturmaktadır.

Anne Karnında Fetusa Kan Transfüzyonu

Kan uyuşmazlığı ya da fetusta anemiye neden olan durumlar fetusun göbek kordonunun içerisinden ultrasonıgrafi eşliğinde fatusa kan verilmesi işlemidir. Ameliyathane koşulları gerektirmeyen, ultrasonografi eşiliğinde gerçekleştirilen bir işlem olup sonuçları oldukça başarılı ve riskleri de göreceli olarak azdır. Fetusun hayatını kurtarıcı bir işlemdir

Myelomeningosel tedavisi

Halk arasında bebeğin sırtında açıklık olması ve beraberinde fetusun kafa içinde sıvı toplanması olarak bilinen nöral tüp defektidir. Anne karnında açık ameliyatla tedavinin, bebek doğduktan sonra yapılan tedaviye üstün olduğu kontrolü çalışma ile gösterilmiştir. Uygun olgulara tecrübeli ekip tarafından uygun altyapının olduğu merkezlerde yapılması önerilmektedir.

Akciğerin kistik adenomatoid lezyonları

Akciğerde meydana gelen bu lezyonlar bir taraftan akciğer gelişimi için sorun oluşturmakta diğer taraftan da göğüs kafesinde kitle etkisi yaparak toplardamarlardan gelen kanın kalbe ulaşmasında zorluk oluşturmaktadır. Sonuçta anne karnındaki fetus için kalp-dolaşım sistemi sorunları, doğduktan sonra da yenidoğanda akciğer sorunlarına neden olabilmektedir. Kistik lezyonların içerisindeki sıvının anne karnında iken bosaştılması (drenaj ya da torakoamniyotik şant prosedürleri) uygun olgularda yarar sağlayabilmektedir


Akciğerin Kistik Adenomatoid Malformayonu

Diyafragma Hernisi

Diyafragma, göğüs ve  karın boşluklarını ayıran sağlam bir zardır. Bu zarda oluşan yırtıklar karın içi organların (mide, karaciğer) göğüs boşluğuna geçmesine, orada kitle etkisi yaparak akciğer gelişiminin engellenmesine neden olmaktadır. Fetusun nefes borusunun (trakea) içine balon yerleştirilerek şişirilmesinin (fetal endotrakeal balon okluzyonu) akciğer gelişiminde görülen sorunların azaltabilececeğine dair ümit verici çalışmalar yayımlanmaktadır.


Diyafragma hernisinde Fetal Endotrakeal Balon Okluzyonu

Konjenital kalp hastalıkları

Kalpten kanın çıkışı sırasında ortaya çıkan darlıklar (aort ya da pulmoner stenoz) kalp-dolaşım sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir. BU nedenle doğan bebekler doğduktan sonra ameliyat ihtiyacı göstermektedir. Son zamanlarda bu darlıkların anne karnında ultrasonografi eşliğinde balon ile dilatasyonunun faydalı olabileceğine dair çalışmalar yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Tecrübeli ekipler tarafından anne karnında yapılan müdahalelerin başarılarına dair ümit verici yayınlar mevcuttur.

Alt Üriner Sistem Obstruksiyonları

Fetusun idrar çıkışında tıkanıklık oluşturan lezyonlar (en yaygını posterior üretral valv) fetusa ait idrarın idrar torbasında birikmesine, daha da ilerleyince üretra ve bödrekte birikmesine neden olmakta, bu durumda fetusun böbrekleri zarar görmektedir. Ayrıca idrar çıkamadığı için fetusun suyu azalmakta bu durum da fetusun akciğer gelişimini olumsuz etkilemektedir. Anne karnında fetusun idrar akışının sağlanması yeni doğan bebeklerin yaşama şansını arttırıyor görünmektedir. Fetal idrarın idrar akışının birkateter yardımıyla (vesikoamniyotik şant) ya da fetal idrar torbasının içine kamera ile girilerek lazer ile ortadan kaldırılarak idrar akışının sağlanması) bu amaçla yapılan müdahalelerdir.

 

Prof.Dr. Selahattin Kumru Vesicoamniyotik Sant Operasyonu

https://www.youtube.com/watch?v=sV8ZHenVSnU&feature=emb_logo

 

Prof.Dr. Selahattin Kumru Vesicoamniyotik Sant Kontrol Operasyonu

İkizden İkize Transfüzyon Sendromu

Tek plasentayı paylaşan (monokoryonik) ikizlerde fetuslardan birinin kanının plasentadaki damar anastomozları vasıtasıyla diğer fetusa geçmesi, uzun dönemde kan veren fetusta anemi, gelişme geriliği gibi sorunlara neden olurken kan alan fetusta da kan fazlalığı (polisitemi) idrar ve dolayısıyla amnion sıvısı fazlalığı ve yüklenme nedeniyle kalp yetmezliğine neden olmaktadır. Anne karnında müdahale edilmezse fetuslardan önce biri ölmekte, daha sonra da diğer fetusta ciddi beyin hasarı ve genellikle de sonunda ölüm gerçekleşmektedir. Anne karnında iken bir fetustan diğerine kan geçişini sağlayan damarların fetoskopi ile görülerek bağlantıların ortadan kaldırılması hem fetusların yaşamalarına fırsat tanımakta hem de olası nörolojik hasarları önleyebilmektedir.


İkizden İkize Transfüzyon Sendromunda ikizler arası damarlar ve lazer ile ablasyonu

"

2020, Prof. Dr. Selahattin Kumru. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım