Çoğul Gebelikler

Uterus (anne rahmi) içerisinde birden fazla fetusun bulunması çoğul gebelik olarak tanımlanmaktadır. Genellikle ikiz ve daha seyrek olarak üçüz, dördüz ve daha fazla sayıda gebelik ile karşılaşmak mümkündür.

Çoğul gebelikler başlangıcından itibaren yüksek riskli gebelik olarak tanımlanabilir. Bu riskler hem anne hem de fetus için olumsuzluklar içerebilmektedir. Anne açısından çoğul gebelikler daha çok gebelikte diyabet, anemi, erken doğum, üriner sistem enfeksiyonu ve gebelikte görülen ufak yakınmaların daha belirgin olması gibi durumlar görülmesi riski barındırmaktadır. Fetus için ise daha çok doğumsal anomali, daha çok düşük doğum agırlığı, prematürite, plaentanın aşağı yerleşmesi, yeni doğan yoğun bakım ünitesi ihtiyacının artması gibi risklerin artışı ile birlikte olabilmektedir. Ayrıca tek plasentayı paylaşan (monokoryonik) ikizler için ilave bazı özel riskler ortaya çıkabilmektedir. Örneğin ikizden ikize transfüzyon sendromu, twin anemi-polisitemi sendromu, selektif intrauterin gelişim kısıtlılığı gibi durumlar bunlardan bazılarıdır ve bu durumlardan bazıları sıkı bir değerlendirme ve takip, bazıları da anne karnında (intrauterin) müdahale gerektirebilmektedir.

Üçüz ve daha fazla sayıda fetus daha nadir görülmekle birlikte genel olarak ikizlerden daha fazla oranda risk içermekte, karşılaşılan bazı sorunların üstesinden gelebilmek için uygun altyapısı olan koşullarda, uzman ekipler tarafından yönetim, müdahale ve doğum gerektirebilmektedir

"

2020, Prof. Dr. Selahattin Kumru. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım