Anne Kanında Fetal DNA (Cell Free DNA)

Anne Kanında Fetal DNA (Maternal kanda fetal DNA), cell free DNA ya da non invazif prenatal tanı olarak literatüre geçen yöntem, tıp biliminin günümüzde geldiği en ileri noktalardan biridir. Normal gebelik sırasında fetusa (anne karnındaki doğmamış bebek) ait bazı hücreler annenin kan dolaşımına geçmektedir. Bu hücrelerin uzunca süreler annenin bazı dokularında (örneğin timus bezi) kaldığı da gösterilmiştir. Fetusa ait bu hücrelerin dışında cell fre DNA adı verilen ve fetustan annenin kan dolaşımına geçen DNA da mevcuttur. BU DNA fraksiyonlarının tespiti ile fetusta başta trizomiler olmak üzere bazı genetik hastalıkların varlığı araştırılabilmektedir.

Trizomiler için (Down sendromu ve diğer trizomiler) anne kanından alınan test ile birliklte akılda bulundurulması gereken husus şudur ki; bu testin sonucu fetusta trizomi var ya da yok olarak gelmemekte, olma ya da olmama ihtimalini daha güçlü şekilde ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile bu test fetal trizomi tanı testi değildir. Bu nedenler testin düşük ihtimal vermesi fetusta trizomi olmadığı anlamına gelmez sadece riskin çok düşük olduğu anlamına gelir. Özellikle trizomi riski artmış olan (örneğin fetusta kalp, beyin ya da böbrek ile ilgili beilrteçlerin varlığı ya da artmış ense saydamlığı (NT)) olan olgularda bu belirteçler dikkate alınmalıdır.

"

2020, Prof. Dr. Selahattin Kumru. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım