5 Soruda Miyom Nedir? (Myoma Uteri)

Myoma Uteri, Uterus(rahim) miyomları uterusun en sık görülen yumuşak doku tümörleridir. Miyomlar uterusun duvarı yani kas tabakası ile ilişkilidir ve buradaki yapılardan köken aldıkları düşünülmektedir. Doğurganlık çağında görülmeleri ve menopozdan sonra küçülme eğilimlerinin olması ile birlikte ileri incelemeler miyomların östrojen bağımlı tümörler olduklarını ve büyümelerinin bu hormon ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Uterusun düz kaslardan oluşan duvarı (miyometrium) bölgesinde birbirinin aynısı görünümde çok sayıda küçük küçük kas hücrelerinin aynısının tekrarı görünümü veren tümörlerdir.

Miyom Çeşitleri Var Mıdır Miyom Çeşitleri Nelerdir?

Miyomlar köken aldıkları uterus duvarı bölgesi ya da gözlendiği yere göre çeşitli isimlerle tanımlanır. Dünya Kadın Hastalıkları ve Doğum Federasyonu (FIGO) miyomları köken aldıkları yere göre uterusun iç tabakasının altında (submukozal), uterus duvarındaki kas tabakasının içinde (intramural) ve uterusun üzerini saran zarın altında (subserozal) olarak sınıflandırmaktadır. Başka sınıflamalarda da uterusun içine doğru büyüyen miyomların yüzde kaçının uterus içinde olduğundan başlamak üzere en son uterusu saran zarın altında ya da saplı miyom ve rahim ağzından aşağı sarkanlar olarak Tip 1’den Tip 8’ e kadar sınıflandırmışlardır.

myoma uteri

myoma uteri

Miyomların (Myoma Uteri) sınıflandırmaları sayesinde hangi miyomları ne tür sorunlara neden olabileceği ya da olamayacağı tahmin edilebilir. Ayrıca miyomların çıkartılması ile ilgili karar verilirken miyomların tipi belirleyici olacaktır. İlave olarak ameliyat kararı verilerek çıkarılmaları planlanan miyomlar için miyomun hangi yöntemle (vajinal yoldan, histeroskopi ile, laparaskopik yöntem ile ya da laparatomi (batın açılarak) yapılacağı kararı da yine miyomların tipine göre değişebilmektedir.

 

myoma uteri

Uterusun yaklaşık 12-14 haftalık büyüklüğünde olmasına neden olmuş kendi yönettiğimiz miyom olgusu

Miyomların (Myoma Uteri) Belirtileri Nelerdir?

Miyomların (Myoma Uteri) belirtileri rahimde bulundukları yer ve miyomların büyüklükleri ile ilişkili görülmektedir. Rahim içine doğru oluşmuş ve büyüyen miyomlar anormal adet kanaması, adet kanamalarının miktarı ve süresinde uzama, gebe kalmakta zorluk (infertilite), gebeliğin devam ettirilmesinde zorluk (düşükler) gibi belirtilere neden olabilirler. Rahimin yani uterusun ön tarafına doğru büyüyen miyomlar idrar torbasına bası yaparak bası hissi ve sık sık idrara çıkma şikayetine neden olabilirler.

Rahimin arka tarafına doğru büyüyen miyomlar kalın barsağın son kısmına bası yaparak barsak pasajında yavaşlama, buna bağlı olarak kabızlı, ilişki sırasında derin penetrasyonda ağrı gibi şikayetlere neden olabilirler. Miyomların bir kısmı özellikle rahimin yukarı kısımlarında yerleşerek karın içine doğru büyüyen miyomlar hiçbir şikayete neden olmadan uzun yıllar büyüyebilirler ve tesadüfen baş nedenlerle hastanede yapılan tetkikler ile tanınabilir.

myoma uteri

myoma uteri

Miyomlar Nasıl Tanınır, Miyom Tanısı Nasıl Konulur?

Miyomların tanısı olası şikayetler ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanına gelen kişide yapılan fizik muayene ve ultrasonografi ile kolaylıklar konulabilir. İster abdominal (karından) isterse vajinal yoldan bakılan ultrasonografi ile miyomlar, uterusta uterus duvarından (miyometrium) ekojenite farkı ile kolaylıkla ayırt edilebilen genellikle yuvarlak oval, çapları milimetrelerden birkaç 10 cm ye kadar çıkabilen kitlelerdir. Miyom (Myoma Uteri) tanısı için genellikle iki elle yapılan jinekolojik muayene ve ultrasonografi yeterlidir. Ancak bazı durumlarda örneğin ilave olarak MR yardımı gerekebilmektedir.

Miyomlar Kansere Dönüşebilir Mi?

Miyomlar (Myoma Uteri) kansere dönüşebilir. Her ne kadar ultrasonografi ile miyom görüntüsü veren kitlelerin tamamına yakını iyi huylu olsalar da çok az bir yüzdesinin patolojik incelemelerden sonra iyi huylu olmadıkları anlaşılmaktadır. Miyomlarda kötü huylu hücre bulunma ve dolayısıyla kanser görülme sıklığı binde bir ile binde iki civarında bildirilmektedir ve leiomyosarkom olarak da adlandırılmaktadır.

Hangi miyomların kanser olduğu ya da hangi miyomların kanser hücresi taşımadığını miyomları çıkartıp patolojik inceleme yapmadan kesin olarak anlamak mümkün değildir. Zira miyomlar kötü hücre barındırmadıkları halde bazen dejenere olmakta ve ultrasonografi ya da MR incelemelerinde tipik görünümlerinden farklı görünmekte ve iyi huylu ya da kötü huylu olma riskleri ile ilgili düşünce ve tahmin karmaşasına neden olabilmektedirler.

Miyomların Tedavisi

Miyomların tedavisi için çok sayıda yöntem mevcuttur. Tedavi edilmeden bazı miyomların sadece izlenmesi de miyomların yönetim şekillerinden biridir. Miyomlar (Myoma Uteri) çok sık görülen tümörler oldukları (doğurganlık çağında neredeyse her dört kadından birinde miyom görülmektedir ve çoğu da iyi huylu olduğu (kanser riski binde 1-2 civarında bildirilmektedir) her görülen miyomun ameliyat edilmesi ya da tedavi edilmesi hem hasta için operasyon risklerini beraberinde getirecektir hem de kaynakların gereksiz kullanımına neden olacaktır. O nedenle göreceli olarak küçük ve hiçbir soruna neden olmayan miyomların periyodik olarak takibi uygun olabilir.

Herhangi bir şikayete (kanama, ağrı, idrar ve dışkılama şikayetleri vb) neden olan miyomların tedavi edilmesi mantıklı olacaktır. Dolayısıyla miyom tedavi kararı tamamen kişideki yakınmalar, beklentiler ve miyomun özellikleri ile ilgilidir. Örneğin rahimin dışına doğru yerleşmiş, hiçbir şikayete neden olmayan 2 cm civarında çapı olan bir miyom için sadece takip uygun olabilecekken, rahimim iç tabakasının altına (submukozal) yerleşmiş düzensiz kanamalara neden olan ya da infertilite (kısırlık) ile ilintili görülen miyomların tedavi edilmesi uygun olacaktır. Bu nedenle miyom tedavisi bireyselleştirilerek yapılmaktadır.

Miyomlar İçin Hangi Tedavi Seçenekleri Mevcuttur?

Miyom'u (Myoma Uteri) olan hastaların şikayetleri ve yönetim kararları miyoma, miyomun neden olduğu sorunlara ve hastanın beklentilerine göre planlandığından bu hastaların çok sayıda farklı grup ilaçlar kullandığı anlaşılmaktadır. Bu amaçla en sık reçete edilen ilaçlar, non steroid anti inflamatuvar ilaçlar (NSAID), bazı hormon preparatları, hormonal baskılama için kullanılan ilaçlardır. Genel olarak miyomlar östrojen bağımlı tümörler olduğu için doğurganlık çağında büyümeleri beklenir. Miyomlar için kullanılan medikal tedavi yöntemleri miyomların boyutlarında küçülme sağlasa da miyomları tamamen ortadan kaldıramamaktadır.

Ayrıca medikal tedavi ile küçültülen miyomlar (Myoma Uteri)  hasta doğurganlık çağında ise östrojen hormonu nedeniyle tekrar büyüyecektir. Miyomların tedavisinde cerrahi tedavi miyomların hepsinin alınmasına genellikle imkan sağlar. Kişi menopoz dönemine yakınsa ve ilave sorunlar ile birlikte hastanın da isteği olursa rahimin komple alınması da miyomlar için kalıcı tedavi sağlar. Miyom ameliyatları, karın açılarak açık cerrahi olarak yapılabileceği gibi, kapalı ameliyat şeklinde (laparoskopik miyom ameliyatı) de yapılabilir. Ayrıca nadir durumlarda miyom alma ameliyatı histeroskopi ile ya da vajinal yoldan da yapılabilir. Hangi tür miyom ameliyatı yapılacağını miyomun ve hastanın özelliklerine göre planlanacaktır. Düzenli jinokoloji taramalarınızı yaptırmalısınız.

Uterine Leiomyosarcoma
Ingolf Juhasz-Böss, Lena Gabriel, Rainer M Bohle, Lars C Horn, Erich-Franz Solomayer, Georg-Peter Breitbach PMID: 30321869 DOI: 10.1159/000494299

"

2020, Prof. Dr. Selahattin Kumru. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım